Bản chất của sự sống là gì

Bản chất của sự sống là gì
Bản chất của sự sống là gì

Mặc dù sinh học ngày càng phát triển nhưng chúng ta vẫn chưa có một ý tưởng rõ ràng về bản chất của sự sống là gì? Đó là sự tiến hóa? Sự đa dạng? Thời gian? Nước?… hay như nhà triết học cổ đại Aristole nói bản chất của sự sống là làm điều tốt và phục vụ những người khác.

Mình đã tìm kiếm trên mạng và thấy đúng là có quá nhiều thông tin không chính thống, chứ chưa thấy nguồn chính thống (trang web uy tín) nào trả lời câu hỏi bản chất sự sống là gì.

Tuy nhiên, mình trích dẫn ý kiến của cựu nhà sinh vật học ở Viện sức khỏe quốc gia Mỹ Ben Bacon trả lời trên Quora. Ông này tốt nghiệp cử nhân Harvard năm 1990. Mình cũng thấy ý kiến của ông ấy khá hợp lý nên mới quyết định chọn giới thiệu.

Ông Bacon cho rằng không có bản chất của cuộc sống. Bản chất của sự sống bao gồm đầy đủ tất cả các đặc điểm của sự tồn tại trong tất cả các biến thể của nó. Những điều cơ bản được mô tả chính xác trong “đặc điểm của sinh vật” quen thuộc mà chúng ta học ở trường: Tổ chức hữu cơ của vật chất, tự tồn tại, sinh sản… Câu trả lời chính xác nhất mà bạn đã thấy cho đến nay là “sự sống là bản chất của cuộc sống”, mặc dù điều đó có vẻ hơi khó hiểu.

“Bản chất” là một khái niệm triết học lỗi thời kết hợp chặt chẽ với “các hình thức lý tưởng” của Plato. Ý tưởng là có những thuộc tính cơ bản cung cấp cho sinh vật sự sống, những đặc tính này có từ trước, và tồn tại độc lập với sự tồn tại và hành vi thực tế của sinh vật. Điều đó là sai. Sự biến mất của “sinh lực” đồng thời với nhận thức rằng sự sống không khác gì những gì sinh vật sống làm… tất cả các chi tiết về sự tồn tại và hành vi của chúng. Có thể có những hoạt động của vật chất sống cần thiết hơn (thiết yếu?) hơn những hoạt động khác, nhưng không có hoạt động nào thực sự cần thiết về bản thân chúng, vì cuộc sống luôn phát triển theo thời gian.

Khám phá của Darwin rằng tất cả các sinh vật đều có liên quan đã đặt chiếc đinh vào quan tài của “chủ nghĩa bản chất” và chủ nghĩa duy tâm Platon một lần và mãi mãi. Bất kỳ khía cạnh nào được xác định là bản chất của sự sống, có thể là hoạt động, sự thay đổi, tương tác với môi trường, DNA… giờ đây được coi là một khía cạnh của tồn tại sống.

By KIM

KIM là một nhà báo. Tôi viết về các vấn đề kinh tế, xã hội và đôi khi cả du lịch. Sở thích đọc sách và nấu ăn cho gia đình.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.