Cấu tạo của vị ngữ lớp 4

Cấu tạo của vị ngữ lớp 4
Cấu tạo của vị ngữ lớp 4

Cấu tạo của vị ngữ có thể là một từ, một cụm từ, hoặc có khi là một cụm chủ – vị để trả lời cho câu hỏi Là gì? Làm gì? Như thế nào?.

Vị ngữ là thành phần chính của câu nêu hoạt động, trạng thái, tính chất, bản chất, đặc điểm … của người, vật, việc nêu ở chủ ngữ; có khả năng kết hợp với các phó từ chỉ quan hệ thời gian và trả lời cho các câu hỏi Làm gì? Như thế nào? Là gì?

Cấu tạo Vị ngữ thường là động từ hoặc cụm động từ, tính từ hoặc cụm tính từ, danh từ hoặc cụm danh từ. Vị ngữ có thể là một từ, một cụm từ, cụm chủ vị. Một câu có thể có một hoặc nhiều vị ngữ.

Trong câu, vị ngữ thường đứng sau chủ ngữ. Trường hợp đảo ngữ, vị trí của vị ngữ có thể thay đổi.

Khi làm bài tập, các em thường được yêu cầu phân tích cấu tạo vị ngữ như Vị ngữ là từ hay cụm từ ? Vị ngữ thuộc từ loại hay cụm từ loại nào? Mỗi câu có mấy vị ngữ? Vị ngữ trong câu trả lời cho câu hỏi nào?

LƯU Ý:

Cụm động từ loại tổ hợp từ do động từ và một số từ ngữ khác phụ thuộc nó tạo thành. · Ví dụ: Đang múa hát.

Cụm tính từ được kết hợp từ tính từ với các từ phổ biến như sẽ, đang, vẫn…cùng rất nhiều các từ ngữ khác.

Cụm danh từ  loại tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.

Ví dụ:

  • Con mèo con đang ngủ (đang ngủ là vị ngữ).
  • Ngôi nhà đẹp quá (đẹp quá là vị ngữ)
  • Chiếc bàn này gỗ còn tốt lắm (gỗ còn tốt lắm là vị ngữ, và là một cụm chủ – vị: gỗ: chủ ngữ/ còn tốt lắm: vị ngữ, ở đây cụm chủ – vị đóng vai trò là vị ngữ trong câu “Chiếc bàn này gỗ/ còn tốt lắm”).

By Gia Hòa

Tôi là cây viết tự do, viết về các lĩnh vực giáo dục, sức khỏe và công nghệ, khoa học.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.