Đề IELTS Writing 2022 thực tế

Đề IELTS Writing 2022 thực tế
Đề IELTS Writing 2022 thực tế

Đề IELTS Writing 2022 thực tế ở các địa phương trong nước được các bạn đã thi chia sẻ trên diễn đàn, mạng xã hội. Mình tập hợp và cập nhật để mọi người tham khảo.

THÁNG 2/2022

IDP Ngọc Khánh 21/2

  • P1: Về phương tiện giao thông (xe dầu, xe xăng, xe buýt, xe tải) phát thải
  • P2: The education of young people is the main priority in countries around the world. Some people believe that educating adults who cannot read or write is essential for the society and more funding should be made available for it. Do you agree or disagree?”

IDP Mạc Đĩnh Chi 20/2 

Task 1: map so sánh hai cái layout của một cái town gì đó. mới đầu vô hơi hoảng nhưng main features rõ ràng nên ko sao

Task 2: một số học sinh thường đi du lịch sau khi tốt nghiệp và trc khi vào đại học. Tuy nhiên working experience sẽ là một sự chuẩn bị hữu ích hơn cho tương lai sau này. Agree or Disagree.

BC VTED Khúc Thừa Dụ – Hà Nội 19/2/2022 

Task 1: Bar chart về phần trăm sản xuất của Asia, Europe và The rest of the world

Task 2: Many people think watching TV is fully bad for children. Others think that TV is beneficial for the development of them. Discuss both views and give your opinion.

BC Windsor 17/02/2022

1. Task 1: Map, changes in a school plan (1998-2010)

2. Task 2: Discuss both views + opinion: water should be used as much as people want / governments should take control because water is limited.

BC Metropole 12/02/2022

– Task 1: map của 1 trung tâm vào năm 2010 và thay đổi vào năm 2025- Task 2: xu hướng của con người hiện nay có thói quen ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên. Lí do của xu hướng đó là gì và có những cách nào để khuyến khích nhiều người thực hiện việc này hơn

THÁNG 1/2022

IDP MẠC ĐĨNH CHI QUẬN 1 5/1/2022

Task 1: Map sự thay đổi về thị trấn ven biển (thì quá khứ từ 1950-2007) thay đổi khá nhiều hầu như chỉ có giữ nguyên con đường còn lại thay đổi hết

Task 2: Despite the increased access to education, a significant number of Adults cannot read or write. In what way….. disadvantages and what action should governments take?

BC ngày 08/01/2022 

Task 1: the table showed the price of a cup of coffee in six cities in Australia from 2010 to 2014. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant.

Part 2: Many people think that some individuals are naturally good leader. Others think that people can learn leadership skills. Discuss both views.

VTED KHÚC THỪA DỤ 9/1/2022 Computer

Task 1: The bar chart shows the number of hours worked by men & women per week in Australia in 2007.

Task 2: Tons of food are wasted all over the world. Causes and Solutions

IDP HCM ngày 10/1 computer base.

Task 1: Bar chart so sánh average working hours và average holidays in 5 European countries

Task 2: Newspapers have a huge influence on people’s ideas & opinions. Why? Is this positive or negative?

IDP Mạc Đĩnh Chi, HCM 12/1/2022

Task 1: map của 1 cái town giữa năm 1700 và 2000

Task 2: Some people think that the best way to solve global environment problems is to increase the cost of fuel. To what extent do you agree or disagree?

IDP Ngọc Khánh, Hà Nội, computer 13/1/2022

Part 1: dạng chart, total sales of a drug’s company in 4 regions: South America, North America, Asia and Europe + Africa (2002-2006)

Part 2: Nowadays crime rates are reducing. Advances in technology helps to prevent and solve crimes. Do you agree or disagree with the statement?

IDP HCM 14/1 computer test.

Part 2: Some people think that personal happiness is directly related to economic success. Others argue that happiness depends on different factors. Discuss both views and give your own opinion.

BC Ames 96 Lò Đúc, Hà Nội 14/1 

Task 1: Báo cáo về chart số người lớn sử dụng Internet ở Anh 2003 – 2006

Task 2: Some people find advertisements amusing or annoying and they are not influenced by this when they shop. To what extend do you agree or disagree?

Thi ngày 15/1/2022 (không rõ địa điểm thi nào)

Task 1: Bar chart – Hoạt động của ng trẻ 18-20 tuổi trong 1 tháng

Task 2: Một công việc hay nên làm nhiều công việc

Thi ngày 15/1/2022 (không rõ địa điểm thi nào)

Task 1: bar chart about the percent of females and males participated in various activities

Task 2: People say that no one should do the same job in their working life. While others think that doing the same job have an advantage for individuals, companies and society. Discuss both views and give your opinion.

IDP Ngọc Khánh HN 19/1

1: line graph about banana costs between time period

2: Một số ý kiến cho rằng sẽ tốt cho người cao tuổi tiếp tục làm việc nếu họ có khả năng làm công việc đó. Do you agree or disagree?

BC Fortuna Láng Hạ, Hà Nội, 20/01/2022

Task 1: MAP – coastal land develops to a coastal park.

Hình tương đối dễ ko khó nhưng chính vì dễ và ít thông tin để nói nên mình đã chủ quan và viết ngắn gọn tới mức không đủ 150 words… Mình mô tả cái lake mới thay chỗ unused land xong hết ý thế là thấy có mấy ng chèo thuyền –> mình mô tả thêm activity chèo thuyền để kéo thêm words…

T2 Some people think that in order to continuously improve quality of education, high school students should be encouraged to criticise their teachers. Other think that would results in a loss of principle in class. Discussion both views and give your opinion.

IDP Ngọc Khánh 23/1

T1: Map: Museum in 1990 and 2010

T2: Some people think the main benefit of international cooperation is in the protection of the environment, while others think that the main benefits are in the world business. Discuss both views and give your opinion.

By Rosemary

Tôi là một giáo viên. Tôi thích viết về giáo dục, và các mẹo vặt cuộc sống. Tôi cũng quan tâm đến cả các vấn đề quốc tế.