Nữ hoàng Anh là nguyên thủ của bao nhiêu nước

Hỏi đápDanh mục đơn: Lĩnh vực chungNữ hoàng Anh là nguyên thủ của bao nhiêu nước
Thảo Ng hỏi 2 năm trước

Nữ hoàng Anh là nguyên thủ của bao nhiêu nước

1 Answers
noname trả lời 2 năm trước

Nữ hoàng là Chủ quyền của 16 vương quốc Khối thịnh vượng chung ngoài Vương quốc Anh. 
Tính đến năm 2021, có 16 vương quốc thuộc Khối thịnh vượng chung: Antigua và Barbuda, Úc, Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Grenada, Jamaica, New Zealand, Papua New Guinea, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, quần đảo Solomon, Tuvalu và Vương quốc Anh.