Nữ hoàng Anh tuyên bố là Nữ hoàng Ấn Độ vào ngày nào

Hỏi đápDanh mục đơn: Lĩnh vực chungNữ hoàng Anh tuyên bố là Nữ hoàng Ấn Độ vào ngày nào
Chik hỏi 2 năm trước

Nữ hoàng Anh tuyên bố là Nữ hoàng Ấn Độ vào ngày nào

1 Answers
Mun trả lời 2 năm trước

Năm 1877, Thủ tướng Bảo thủ Ấn Độ là Benjamin Disraeli đã phong Nữ hoàng Victoria làm Nữ hoàng của Ấn Độ.
Sau cuộc binh biến ở Ấn Độ năm 1857, chính phủ Ấn Độ được chuyển từ Công ty Đông Ấn sang Vương quyền, với chức vụ Toàn quyền được nâng cấp thành Phó vương, và vào năm 1877, Victoria trở thành Hoàng hậu của Ấn Độ theo Đạo luật tước vị Hoàng gia do chính phủ của Disraeli thông qua.