Lưỡng hình giới tính là gì?

Lưỡng hình giới tính là gì?
Lưỡng hình giới tính là gì?

Lưỡng hình giới tính là gì? Lưỡng hình giới tính còn gọi là di hình giới tính, là sự khác biệt hình dạng rõ rệt giữa giống đực và giống cái xảy ra ở các sinh vật sinh sản hữu tính.

Ví dụ điển hình là khác biệt về đặc điểm cơ quan sinh sản.

Lưỡng hình giới tính tiếng Anh là sexual size dimorphism, dùng để chỉ sự khác biệt về kích thước giữa hai giới, thường được đo bằng tỷ lệ giữa trọng lượng cơ thể của nam và nữ. Trong hầu hết các Họ Người (hominoid), con đực lớn hơn con cái. Các áp lực chọn lọc đối với hiện tượng lưỡng hình bao gồm chọn lọc tự nhiên và giới tính, thường tương quan với hệ thống giao phối và xã hội của loài.

Các cơ chế mà hiện tượng lưỡng hình xảy ra bao gồm bắt đầu tăng trưởng nhanh, thời gian phát triển tăng trưởng, ngừng tăng trưởng sớm và muộn, tốc độ tăng trưởng tổng thể, trưởng thành chậm và tăng trưởng nam không xác định (tức là tăng trưởng liên tục trong suốt vòng đời).

Tăng trưởng nhanh và ngừng tăng trưởng muộn có thể mang lại lợi thế trong cạnh tranh tài nguyên ở những nơi khan hiếm nguồn thực phẩm.

Sự trưởng thành chậm có thể dẫn đến kích thước lớn hơn trong thời gian dài, và việc kéo dài tình trạng cá con ban đầu có thể làm giảm nguy cơ cạnh tranh trưởng thành.

Sự chậm trễ trong quá trình trưởng thành được lựa chọn nếu nó làm giảm tỷ lệ chết ở con non và tăng khả năng sinh sản trong suốt cuộc đời.

Sự phát triển không xác định của nam giới được cho là do áp lực lựa chọn giới tính của sự cạnh tranh gay gắt giữa các giới tính. Điều này xảy ra ở các loài khác như hải cẩu voi và voi châu Phi trong các hệ thống giao phối đa chủng loại, nơi con đực cạnh tranh gay gắt để được tiếp cận với con cái. Những loài như vậy cũng có thể phát triển vũ khí nâng cao, chẳng hạn như răng nanh lớn hoặc cấu trúc nhấn mạnh kích thước và hình dạng của con đực, chẳng hạn như mặt bích và túi thanh quản ở đười ươi hoặc bờm ở sư tử.

Những cấu trúc như vậy góp phần vào sự lưỡng hình giới tính nhưng tách biệt với sự lưỡng hình về kích thước cơ thể nghiêm ngặt được xác định theo trọng lượng. chống lại sự đặc biệt, như trong Hylobates. Các cơ chế cũng tồn tại có thể làm giảm hiện tượng lưỡng hình. Ví dụ, mặc dù tinh tinh đực sống trong các xã hội có nhiều con đực và con cái trưởng thành, nhưng sự hung hăng của con đực trong nhóm thấp hơn có thể có tác dụng thuận lợi là con đực liên kết nhiều hơn, quy mô quân đội lớn hơn để bảo vệ chống lại các đội quân khác và tăng khả năng tiếp cận với con cái.

Sự khác biệt của con người

Mức độ lưỡng hình về kích thước cơ thể sinh dục của con người (tỷ lệ nam / nữ) trung bình là 1,15, mặc dù tùy thuộc vào vị trí mà giá trị dao động từ 1,09-1,28.

Các ước tính về kích thước cơ thể giới tính lưỡng hình trong dòng dõi Homo đang gây tranh cãi. Trong khi một số người cho rằng A. afarensis thể hiện sự lưỡng hình rõ rệt tương tự như khỉ đột, những người khác lại tranh luận về các giá trị trung bình với tinh tinh và người hiện đại.

Do sự khan hiếm của các di tích hóa thạch mà chúng ta thu thập được và các giả thiết liên quan đến giới tính của các hóa thạch, các ước tính về lưỡng hình rất khác nhau. Ngoài các ước tính về kích thước cơ thể tổng thể, kích thước răng nanh của afarensis nhỏ hơn kích thước ở tinh tinh, với việc giảm kích thước tiếp tục ở người hiện đại. Khỉ đột, tinh tinh, bonobo và đười ươi đều biểu hiện sự lưỡng hình về kích thước cơ thể giới tính, nhưng ở các mức độ khác nhau và vì các lý do di truyền khác nhau. Khỉ đột vùng đất thấp có tỷ lệ lưỡng hình lớn nhất, có tỷ lệ trọng lượng cơ thể đực / cái là 2,37. Đười ươi cũng cho thấy sự lưỡng hình lớn (tỷ lệ đực / cái = 2,23), trong khi tỷ lệ giữa bonobo và tinh tinh là vừa phải hơn (tương ứng là 1,36 và 1,29). Ở khỉ đột và bonobo, sự lưỡng hình chủ yếu là do quá trình biến đổi sinh học, hoặc sự khác biệt về thời gian sinh trưởng. Tức là, khỉ đột đực và khỉ bonobo tiếp tục phát triển lâu hơn khỉ đột cái và khỉ bonobo.

Sự ngừng tăng trưởng sớm của con cái dường như thúc đẩy mô hình lưỡng hình và được cho là kết quả của việc sử dụng các nguồn tài nguyên ăn lá phổ biến và do đó làm giảm sự cạnh tranh về nguồn thức ăn ở những loài đó. Ở tinh tinh, sự lưỡng hình chủ yếu là do tốc độ tăng trưởng khác biệt, với cả hai giới đều phát triển trong khoảng thời gian gần bằng nhau nhưng tỷ lệ cao hơn ở tinh tinh đực. Tinh tinh cái ngừng tăng trưởng muộn hơn so với các loài linh trưởng khác, có khả năng phản ánh sự cạnh tranh lớn hơn của con cái về nguồn thức ăn. Ở đười ươi, sự tăng trưởng đực không xác định góp phần vào sự lưỡng hình. Mức độ lưỡng hình cao của đười ươi thậm chí còn đáng chú ý hơn vì những con đười ươi cái ngừng tăng trưởng muộn hơn tất cả các loài vượn người, ngoại trừ con người. Pongo (đười ươi) con cái có tỷ lệ và thời gian mắc bệnh chậm hơn con đực. Con đực có tốc độ tăng trưởng không xác định, có thể tiếp tục phát triển trong suốt cuộc đời. Khỉ đột cái có thời gian ngắn hơn khỉ đột đực. Tốc độ tăng trưởng đỉnh điểm ở con cái sớm hơn, nhưng sự ngừng tăng trưởng đột ngột và sớm góp phần vào hiện tượng lưỡng hình. Tinh tinh có cùng thời gian sinh trưởng (với con cái chỉ xảy ra trước con đực 6 tháng) nhưng tỷ lệ đực cao hơn, do đó dẫn đến lưỡng hình. Tốc độ tăng trưởng của nữ thấp hơn nhưng kéo dài hơn so với nam nên hạn chế tình trạng lưỡng hình.

Cơ chế chịu trách nhiệm cho sự khác biệt:

Sự lưỡng hình về kích thước cơ thể sinh dục có tương quan với hệ thống giao phối và cạnh tranh giữa các giới. Những loài có hệ thống giao phối một vợ một chồng có xu hướng ít hoặc không thể hiện sự lưỡng hình trong khi những loài có sự cạnh tranh giữa các đồng giới cao, như xảy ra trong hệ thống giao phối đa chủng hoặc riêng lẻ, thể hiện sự lưỡng hình nhiều hơn. Các đặc điểm dị hình được bộc lộ trong thời kỳ trưởng thành và ít rõ ràng hơn trước đó, cho thấy các hormone tuổi dậy thì thúc đẩy sự lưỡng hình. Sự giảm thiểu dị hình về kích thước cơ thể so với tinh tinh, cùng với kích thước răng nanh nhỏ ở người, có thể phản ánh sự giãn ra trong cạnh tranh giữa các đồng giới về khả năng tiếp cận với con cái trong dòng dõi Homo, cho thấy một hệ thống giao phối liên kết cặp chứ không phải là một hệ thống đa chủng tộc.

By Rosemary

Tôi là một giáo viên. Tôi thích viết về giáo dục, và các mẹo vặt cuộc sống. Tôi cũng quan tâm đến cả các vấn đề quốc tế.