Phím AC, CE, M+ trên máy tính Casio có nghĩa là gì?

Phím AC, CE, M+ trên máy tính Casio có nghĩa là gì?
Phím AC, CE, M+ trên máy tính Casio có nghĩa là gì?

Máy tính Casio cho phép người dùng hoàn thành nhiều phép tính khác nhau. Các phím số và phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia và dấu bằng đều rất đơn giản, nhưng phím AC, CE, M+ trên máy tính Casio có nghĩa là gì?

Hai phím rất hữu ích trên máy tính là “AC” và “CE”. Trong khi “AC”  xóa toàn bộ bộ nhớ thì “CE” chỉ xóa các số cuối cùng bị bỏ qua.

Phím “%” được sử dụng để tính tỷ lệ phần trăm. Người dùng phải nhấn phím “shift” trước phím “%” để có câu trả lời chính xác.

Nút “pi” hiển thị giá trị của pi. Để có được số mũ trong khi nhập phương trình, người dùng nên nhấn nút “EXP” ngay trước khi nhập giá trị của số mũ.

Nút tiêu chuẩn cuối cùng là số thập phân (.), Cho phép người dùng nhập phương trình bao gồm số thập phân.

Hầu hết các máy tính tiêu chuẩn cũng có nút bộ nhớ. Phím “Min” cho phép người dùng lưu phương trình được hiển thị trong bộ nhớ của máy tính. Hầu hết các máy tính có đủ bộ nhớ để lưu trữ 10 phương trình hoặc câu trả lời. Để nhập phương trình theo cách thủ công, người dùng nhấn “M +” để thêm phương trình hoặc “M-” để xóa phương trình được lưu trong ngân hàng bộ nhớ. Để truy cập vào một phương trình được lưu trữ trong ngân hàng bộ nhớ của máy tính, người dùng có thể nhấn nút “MR” hoặc gọi lại bộ nhớ.

Đôi khi, có thể nhận được mã lỗi trên máy tính khi nhấn các nút không chính xác. Điều này xảy ra thường xuyên nhất khi người dùng không nhấn nút shift khi nhấn các phím yêu cầu lệnh này. Để xóa thông báo lỗi, người dùng nên nhấn nút “AC”.

By KIM

KIM là một nhà báo. Tôi viết về các vấn đề kinh tế, xã hội và đôi khi cả du lịch. Sở thích đọc sách và nấu ăn cho gia đình.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.