Thẻ: biết rằng khi viết thêm chữ số 1 vào bên trái số đó thì được số mới gấp 6 lần