Thẻ: cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền ” – năm cam