Thẻ: Cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu thông xe ngày 1/9/2023