Thẻ: Cho số a có hai chữ số Nếu chữ số hàng chục bớt đi 2 thì số a giảm đi bao nhiêu đơn vị