Halloween ngày nào?

Halloween ngày nào

Halloween ngày nào? Halloween là lễ hội hóa trang được tổ chức vào đêm ngày 31/10 hằng năm. Ngày Halloween 2019 vào thứ Năm, ngày 31/10/2019. Halloween là gì? Halloween (viết rút gọn từ “All Hallows’ Evening”) là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, vào buổi… Continue reading Halloween ngày nào?