Chòm sao Orion và kim tự tháp

Chòm sao Orion và kim tự tháp

Chòm sao Orion và kim tự tháp. Các nhà khoa học cho rằng hình ảnh của chòm sao Orion gắn liền với vị trí của các kim tự tháp.

Chòm sao Orion ở hướng nào

Chòm sao Orion ở hướng nào

Chòm sao Orion ở hướng Tây Nam nếu bạn ở Bắc bán cầu hoặc bầu trời Tây Bắc nếu bạn ở Nam bán cầu, có 2 trong 10 ngôi sao sáng nhất.

Tam giác mùa hè là gì?

Tam giác mùa hè là gì?

Tam giác mùa hè là gì? Tam giác mùa hè là một mảng sao (asterism) gồm các sao tạo ra một tam giác tưởng tượng của bầu trời nửa Bắc bán cầu, với các sao ở đỉnh là sao Ngưu Lang (Altair), sao Deneb, và sao Chức Nữ (Vega). Chúng ta nếu ở Bắc bán… Continue reading Tam giác mùa hè là gì?