Thẻ: Chủ khách sạn NYC khét tiếng thoát khỏi Sài Gòn với những chiếc vali đầy vàng