4 giai đoạn của chu kỳ kinh nguyệt

4 giai đoạn của chu kỳ kinh nguyệt

4 giai đoạn của chu kỳ kinh nguyệt gồm: hành kinh; giai đoạn nang trứng; rụng trứng và giai đoạn hoàng thể.

Cách tính chu kỳ kinh nguyệt

Cách tính chu kỳ kinh nguyệt

Cách tính chu kỳ kinh nguyệt – Thời điểm rụng trứng và dễ thụ thai là ngày thứ 18 – 23 kể từ ngày đầu có kinh. Ngày rụng trứng là 21.

Chu kỳ kinh nguyệt là gì?

Chu kỳ kinh nguyệt là gì?

Chu kỳ kinh nguyệt là gì? Chu kỳ kinh nguyệt là khoảng thời gian từ ngày đầu tiên có kinh của phụ nữ đến ngày trước kỳ kinh tiếp theo.