Chủ nghĩa công năng là gì?

Chủ nghĩa công năng là gì?

Trong kiến trúc, chủ nghĩa công năng là nguyên tắc mà các tòa nhà nên được thiết kế chỉ dựa trên mục đích và chức năng của tòa nhà. Nguyên tắc này ít rõ ràng hơn so với lần đầu tiên xuất hiện, và là một vấn đề nhầm lẫn và tranh cãi trong nghề… Continue reading Chủ nghĩa công năng là gì?

Phong trào nghệ thuật Bauhaus

Phong trào nghệ thuật bauhaus

Hôm nay Google Doodle kỷ niệm phong trào nghệ thuật Bauhaus. Đó chính là tên một trường Đại học ở Đức và là cái nôi của Mỹ thuật công nghiệp và Chủ nghĩa công năng. Bauhaus (1919-1933) là tên của một trường đại học tại Đức được thành lập bởi KTS Walter Gropius năm 1919.… Continue reading Phong trào nghệ thuật Bauhaus