Cầu Trần Hưng Đạo bao giờ xây?

Cầu Trần Hưng Đạo bao giờ xây?

Cầu Trần Hưng Đạo bao giờ xây? Cầu Trần Hưng Đạo dự kiến khởi công trước năm 2026, có chiều dài 3,1 km, vốn đầu tư 8.400 tỷ đồng. Theo quy hoạch chung của Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cầu Trần Hưng Đạo nằm… Continue reading Cầu Trần Hưng Đạo bao giờ xây?