Tế bào gốc lấy từ đâu?

Tế bào gốc lấy từ đâu?

Tế bào gốc lấy từ hai nguồn chính: mô cơ thể trưởng thành và phôi. Tế bào là khối xây dựng chính của tất cả các sinh vật sống. Mỗi loại tế bào đóng vai trò khác nhau trong cơ thể con người. Tế bào gốc là những tế bào chuyên biệt có khả năng… Continue reading Tế bào gốc lấy từ đâu?