Thẻ: chúng ta thường đánh giá một loại thực phẩm có tốt cho sức khỏe hay không từ hai khía cạnh: một là nó có hại cho cơ thể con người hay không