iPhone âm thanh bị nhỏ

iPhone âm thanh bị nhỏ

Nếu âm lượng ban đầu là bình thường, sau đó đột nhiên iPhone âm thanh bị nhỏ và gần như không nghe được, vui lòng thử các cách sau: Trên iOS, do một lỗi với Bluetooth, âm lượng có thể bị “khóa” ở mức âm lượng thấp hơn bình thường, đến mức ngay cả khi… Continue reading iPhone âm thanh bị nhỏ