Mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới là gì?

Mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới là gì?

Mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới là giáo dục con người toàn diện, phân luồng mạnh sau trung học cơ sở; trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông.

Tập huấn chương trình sách giáo khoa mới

Tập huấn chương trình sách giáo khoa mới

Tập huấn chương trình sách giáo khoa mới được tổ chức trực tiếp và qua mạng cho giáo viên, kinh phí do đơn vị tổ chức bộ sách giáo khoa chi trả. Toàn bộ giáo viên được bồi dưỡng, tập huấn, nhưng theo lộ trình tập huấn của Bộ GD&ĐT. Đầu tiên là tập huấn… Continue reading Tập huấn chương trình sách giáo khoa mới