Chương trình tập làm văn lớp 3 học kì 2

Chương trình tập làm văn lớp 3 học kì 2

Chương trình tập làm văn lớp 3 kỳ II theo Bộ Giáo dục có 6 bài tập làm văn, gồm có: 1, Kể về một người lao động trí óc. 2, Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật. 3, Kể về một ngày hội mà em biết. 4, Kể lại một trận thi đấu… Continue reading Chương trình tập làm văn lớp 3 học kì 2