Chương trình tiếng Việt lớp 4

Chương trình tiếng Việt lớp 4

Chương trình tiếng Việt lớp 4 gồm nhiều phân môn như: Tập đọc, Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn (văn miêu tả, văn kể chuyện, văn viết thư). CẤU TẠO TỪ Học sinh phân biệt được tiếng và từ, phân biệt được 2 từ đơn và 1 từ phức, biết cách xác… Continue reading Chương trình tiếng Việt lớp 4