Nơi duy nhất trên Trái Đất không có chuột

Nơi duy nhất trên Trái Đất người không có chuột

Nơi duy nhất trên Trái Đất không có chuột là tỉnh Alberta của Canada với các thành phố Calgary và Edmonton, dân số vào khoảng 4,3 triệu người. Alberta nổi tiếng về dầu lửa, về các công viên quốc gia và môn khúc côn cầu. Nhưng nó cũng có một thứ ít nổi tiếng hơn:… Continue reading Nơi duy nhất trên Trái Đất không có chuột