Cấu tạo từ (tiếng Việt 4)

Cấu tạo từ (tiếng Việt 4)

Từ là một yếu tố của ngôn ngữ (tiếng Việt) có hai đặc điểm rất cơ bản, đó là: a) Có nghĩa, b) Được dùng độc lập để tạo câu. Đơn vị cấu tạo từ là tiếng. Các kiểu cấu tạo từ gồm từ đơn và từ ghép. Tiếng: Tiếng (hay âm tiết) là đơn vị phát âm nhỏ… Continue reading Cấu tạo từ (tiếng Việt 4)