Thẻ: Chuyên gia Mỹ: Cuộc phản công mùa xuân của Ukraine có thể là cái bẫy tử thần với Mỹ và NATO