Thẻ: chuyển khoản nhưng không nhận được tiền vietcombank