Hạn mức chuyển khoản online 2019

Hạn mức chuyển khoản online 2019

Từ ngày 1/7/2019, nhiều ngân hàng thông báo hạn mức chuyển khoản online 2019 giảm xuống còn 100 triệu đồng/ngày. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thông báo để tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ, ngân hàng… Continue reading Hạn mức chuyển khoản online 2019