Mộ nữ hoàng Cleopatra và Anthony ở đâu?

Mộ nữ hoàng Cleopatra và Anthony ở đâu?

Mộ nữ hoàng Cleopatra và Anthony có thể được đặt dưới đền Taposiris Magna sau khi bà tự tử bằng cách để rắn độc cắn cách đây 2.000 năm. Trong bộ phim tài liệu mới mang tên “Cleopatra: Sex, Lies and Secrets” dự kiến phát sóng trên kênh Science Channel vào 7 giờ sáng ngày 22/6 theo… Continue reading Mộ nữ hoàng Cleopatra và Anthony ở đâu?