Thẻ: Có 2 cha và 2 con đi câu cá họ câu được 3 con và họ bảo: thế là đủ cho chúng ta