Có bao nhiêu hành tinh lùn?

Hình ảnh các hành tinh lùn (dwarf planets)

Chính thức thì có 5 hành tinh lùn: sao Diêm Vương, Eris, Ceres và hai vật thể vành đai Kuiper là Haumea và Makemake. Nhưng còn có nhiều các vật thể khác đang chờ được xếp loại và rất có thể còn nhiều vật thể nữa ở ngoài kia mà chúng ta chưa phát hiện… Continue reading Có bao nhiêu hành tinh lùn?