Từ ghép là gì lớp 4? Có mấy loại từ ghép

Từ ghép là gì lớp 4? Có mấy loại từ ghép

Từ ghép (học lớp 4) là từ loại được tạo thành bởi 2 từ đơn, với điều kiện 2 từ đơn này phải có nghĩa và có quan hệ về nghĩa bổ sung cho nhau. Ví dụ như ông bà, trắng tinh, bút chì… Từ ghép là được hợp thành từ 1 danh từ và… Continue reading Từ ghép là gì lớp 4? Có mấy loại từ ghép