Học xã hội học ra làm gì?

Học xã hội học ra làm gì?

Học báo chí ra làm nhà báo, học luật ra làm luật sư, học sư phạm ra làm giáo viên… Còn học xã hội học ra làm gì? Các cử nhân xã hội học sau khi ra trường (4 năm đào tạo) sẽ có các kỹ năng mềm cũng như kiến thức chuyên ngành xã… Continue reading Học xã hội học ra làm gì?

Các môn học của ngành xã hội học

Các môn học của ngành xã hội học

Ngoài các môn đại cương, các môn học của ngành xã hội học gồm có tâm lý học, xác suất thống kê, logic học, dân số học, chính sách xã hội… và các kỹ năng mềm khác. Các môn học của ngành xã hội học của mỗi trường Đại học không hoàn toàn giống nhau,… Continue reading Các môn học của ngành xã hội học