Có thật con người “nhân chi sơ tính bản thiện”?

Có thật con người "nhân chi sơ tính bản thiện"?

Có thật con người “nhân chi sơ tính bản thiện”? là vấn đề từ lâu đã được các nhà triết học thảo luận trong nhiều thế kỷ. Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Aristotle nói rằng đạo đức là điều ta được học, và rằng từ khi sinh ra ta đã là “kẻ vô… Continue reading Có thật con người “nhân chi sơ tính bản thiện”?