Con gì đẻ trứng nhiều nhất?

Con gì đẻ trứng nhiều nhất?

Con gì đẻ trứng nhiều nhất? Cá Mola Mola, hay cá thái dương, cá mặt trăng là loài đẻ trứng “khủng” nhất, giải phóng 300 triệu quả trứng trong một mùa sinh sản. Vậy làm thế nào để đếm được 300 triệu quả trứng trôi nổi tự do trong đại dương? Tất nhiên là không… Continue reading Con gì đẻ trứng nhiều nhất?

Những con vật đẻ ra con

Những con vật đẻ ra con

Những con vật đẻ ra con: Hầu hết động vật có vú sinh ra con. Monotreme (động vật đơn huyệt) là động vật có vú đẻ trứng duy nhất. Lớp Thú (danh pháp khoa học: Mammalia /məˈmeɪli.ə/, còn được gọi là Động vật có vú hoặc Động vật hữu nhũ) là một nhánh động vật… Continue reading Những con vật đẻ ra con

Tất cả những con vật đẻ trứng

Tất cả những con vật đẻ trứng

Tất cả những con vật đẻ trứng: Ngoài chim còn có những động vật đẻ trứng khác, bao gồm hai động vật có vú: thú mỏ vịt và echidna. Hai sinh vật này là là động vật bản địa của Úc. Các nhà khoa học gọi những động vật có vú đẻ trứng này là… Continue reading Tất cả những con vật đẻ trứng