Xương người có bao nhiêu cái?

Xương người có bao nhiêu cái?

Bộ xương người có 206 xương đối với người lớn. Nhưng trẻ sơ sinh có đến hơn 300 xương cấu thành từ sụn sau đó dần dần khoáng hóa trong vài năm đầu đời, và một số xương sẽ ghép lại với nhau để còn lại con số 206. Bộ xương người gồm ba phần… Continue reading Xương người có bao nhiêu cái?