Tại sao con người thông minh hơn con vật

Tại sao con người thông minh hơn con vật

Điều gì khiến cho loài người chúng ta đặc biệt? Danh sách có thể ít hơn trước đây nhưng vẫn có một số đặc tính của nhân loại mà không bất kỳ sinh vật nào trên hành tinh này có được. Kể từ khi biết viết, con người đã ghi nhận nhân loại đặc biệt… Continue reading Tại sao con người thông minh hơn con vật

Điểm khác nhau giữa con người và con vật

Điểm khác nhau giữa con người và con vật

Điểm khác nhau giữa con người và con vật ngoài ngôn ngữ, bộ não thì còn có bốn điểm quan trọng khác để tách chúng ta khỏi các loài động vật.

Trí nhớ của con người và con vật khác nhau như thế nào?

Trí nhớ của con người và con vật khác nhau như thế nào?

Con người sở hữu nhiều khả năng nhận thức không có ở các loài động vật khác, chẳng hạn như năng lực ngôn ngữ toàn diện cũng như khả năng lập luận và lập kế hoạch.

Con người có thể nhớ được bao lâu?

Con người có thể nhớ được bao lâu?

Con người có thể nhớ được bao lâu tùy thuộc vào loại ký ức khác nhau trong khoảng thời gian khác nhau. Ký ức ngắn hạn chỉ tồn tại trong khoảng 18-30 giây trong khi ký ức dài hạn có thể kéo dài hàng tháng, hàng năm, thậm chí hàng chục năm. Dung lượng của… Continue reading Con người có thể nhớ được bao lâu?