Vòng đời của ruồi bao lâu?

Vòng đời của ruồi bao lâu?

Vòng đời của ruồi bao lâu? Trong phạm vi bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về loài ruồi thông thường, còn gọi là ruồi nhà. Từ trứng đến trưởng thành, ruồi nhà sống ở bất cứ đâu từ hai tuần đến một tháng. Một con ruồi cái đẻ 75 đến 100 quả trứng… Continue reading Vòng đời của ruồi bao lâu?