Tính chất của số 0

Tính chất của số 0

Hai tính chất hay thuộc tính của số 0 là tính chất cộng của số 0 và thuộc tính nhân của số 0. Hình trên minh họa tính chất cộng của số 0 và nó có thể được viết dưới dạng 2 + 0 = 2 Thuộc tính cộng của 0: Tính chất cộng của… Continue reading Tính chất của số 0

Em hiểu gì về con số 0?

Em hiểu gì về con số 0

Nhà toán học Hannah Fry lý giải nguồn gốc của con số 0, từ chỗ không được thừa nhận đến việc đạt được vai trò quan trọng như ngày nay. Ngày nay, con số ‘0’ đóng là trọng tâm của khoa học, kỹ thuật và toán học. Con số đầy quyền lực này đã gây… Continue reading Em hiểu gì về con số 0?

Ai phát minh ra số 0?

Ai phát minh ra số 0?

Nó có vẻ giống như một phần hiển nhiên của bất kỳ hệ thống số nào, nhưng số 0 là một sự phát triển đáng ngạc nhiên gần đây trong lịch sử loài người. Trên thực tế, biểu tượng “không có gì” phổ biến này thậm chí không tìm thấy đường đến châu Âu cho… Continue reading Ai phát minh ra số 0?