Biến đổi gen là gì?

Cà chua biến đổi gen. Biến đổi gen là gì?

Biến đổi gen là gì? Biến đổi gen là quá trình thay đổi cấu trúc di truyền của một sinh vật. Điều này đã được thực hiện gián tiếp trong hàng ngàn năm bằng cách kiểm soát, hoặc chọn lọc, nhân giống cây trồng và động vật. Công nghệ sinh học hiện đại thông qua… Continue reading Biến đổi gen là gì?