Suggest là gì?

Suggest là gì?

Suggest là một cấu trúc phổ biến trong tiếng Anh, được dùng khi người nói muốn đưa ra một lời khuyên, lời đề nghị hay để nói gợi ý gián tiếp, hoặc thậm chí để nói chung chung, không ám chỉ một người cụ thể nào trong các tình huống trang trọng… Công thức Suggest… Continue reading Suggest là gì?