Tính điểm trung bình cả năm học sẽ chấm dứt từ năm 2021 với học sinh lớp 6

Tính điểm trung bình cả năm học sẽ chấm dứt từ năm 2021 ngày với học sinh lớp 6

Việc điểm trung bình tất cả môn cả năm học để xếp loại giỏi, khá, trung bình sẽ không còn tồn tại, áp dụng từ ngày 5/9, ngay với lứa học sinh lớp 6 trong năm học 2021-2022. Thông tư quy định về đánh giá học sinh THCS và THPT do Bộ Giáo dục và Đào… Continue reading Tính điểm trung bình cả năm học sẽ chấm dứt từ năm 2021 với học sinh lớp 6