Google xuất phát từ đâu?

Google xuất phát từ đâu?

Câu chuyện Google xuất phát từ năm 1995 tại Đại học Stanford, khi đó Larry Page đang cân nhắc theo học Đại học Stanford còn Sergey Brin đã là một sinh viên ở đó được chỉ định dẫn Larry đi tham quan. Nghe nói họ đã bất đồng về gần như mọi chuyện trong buổi… Continue reading Google xuất phát từ đâu?