Dịch virus corona kéo dài đến bao giờ?

Dịch virus corona kéo dài đến bao giờ?

Dịch virus corona kéo dài đến bao giờ chưa có câu trả lời, trong khi đỉnh của dịch này (xảy ra ở Trung Quốc) được dự báo vào tuần giữa tháng 2/2/2020. Theo tạp chí Time, bằng các phương pháp phân tích thống kê khoa học, Tiến sĩ Michael Ryan, giám đốc điều hành chương… Continue reading Dịch virus corona kéo dài đến bao giờ?