Covid ở trẻ em: tỷ lệ nhiễm, tỷ lệ nhập viện

Covid ở trẻ em: tỷ lệ nhiễm, tỷ lệ nhập viện

Covid ở trẻ em dưới 18 tuổi: Tỷ lệ nhiễm so với số ca của toàn quốc khoảng 19%, tỷ lệ tử vong là khoảng 0,42% so với tử vong chung.