Tại sao Tuấn “khỉ” chưa bị bắt?

Tại sao Tuấn “khỉ” chưa bị bắt?

Tại sao Tuấn “khỉ” chưa bị bắt mặc dù hơn 500 cảnh sát, bộ đội, xe bọc thép, chó nghiệp vụ… vây chặt vòng trong vòng ngoài xã Trung An (Củ Chi, TP. HCM) suốt hơn 4 ngày? Cập nhật: Đến ngày 4/2/2020: Tung tích của Tuấn khỉ cùng hai chiếc xe máy vẫn bặt… Continue reading Tại sao Tuấn “khỉ” chưa bị bắt?