Cục xì lầu ông bê lắp là gì?

Cục xì lầu ông bê lắp là gì?

Cục xì lầu ông bê lắp là cụm từ vô nghĩa giới trẻ Việt “chế” từ đoạn điệp khúc của ca khúc Pumb It Up, nguyên văn là “Don’t you know, pump it up; You got to pump it up; Don’t you know, pump it up; You got to pump it up…”. Ca khúc Pump… Continue reading Cục xì lầu ông bê lắp là gì?