Cấu tạo của vị ngữ lớp 4

Cấu tạo của vị ngữ lớp 4

Cấu tạo của vị ngữ có thể là một từ, một cụm từ, hoặc có khi là một cụm chủ – vị để trả lời cho câu hỏi Là gì? Làm gì? Như thế nào?. Vị ngữ là thành phần chính của câu nêu hoạt động, trạng thái, tính chất, bản chất, đặc điểm …… Continue reading Cấu tạo của vị ngữ lớp 4