Ý nghĩa của cuộc phát kiến địa lý của Magellan

Ý nghĩa của cuộc phát kiến địa lý của Magellan

Ý nghĩa của cuộc phát kiến địa lý của Magellan là đã góp phần thúc đẩy thương nghiệp châu Âu phát triển, đem lại nguồn nguyên liệu quý giá, mở rộng thị trường. Kết quả làm cho chế độ phong kiến suy vong tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản ở châu Âu. Vào tháng… Continue reading Ý nghĩa của cuộc phát kiến địa lý của Magellan

Nhà thám hiểm Ma Gien Lăng

Nhà thám hiểm Ma Gien Lăng

Nhà thám hiểm Ma Gien Lăng người Bồ Đào Nha (1480–1521) đã khám phá ra eo biển Magellan trong khi dẫn đầu đoàn thám hiểm đầu tiên đi vòng quanh địa cầu thành công. Chuyến đi của Magellan đã chứng minh rằng Trái đất hình tròn. Phục vụ cho Vua Tây Ban Nha, ông lên… Continue reading Nhà thám hiểm Ma Gien Lăng