Đặc điểm chung của lớp thú

Đặc điểm chung của lớp thú

Lớp Thú tên khoa học là Mammalia, gồm những loài có tổ chức cao nhất trong các lớp động vật có xương sống. Chúng có thân nhiệt cao và ổn định. Đặc điểm chung của lớp thú: Đặc điểm chung: Là động vật có xương sống, có tổ chức cơ thể cao nhất Có hiện tượng… Continue reading Đặc điểm chung của lớp thú